Rozliczenia z NFZ

W ramach kompleksowej usługi rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oferujemy między innymi wykonanie następujących czynności:

  • odbiór dokumentów źródowych w ustalonych terminach
  • prowadzenie rejestru usług medycznych wykonanych w Państwa placówce
  • przygotowywanie dokumentacji pozwalającej na wykonanie rozliczenia z NFZ udzielonych przez Państwa świadczeń (raporty statystyczne, raporty rozliczeniowe, rachunki refundacyjne, faktury VAT, kolejki oczekujcych, listy aktywne pacjentów itd.)
  • obsługę Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ SZOI
  • obsługę Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki NFZ SIMP
  • obsługę Systemu Numerowania Recept Lekarskich NFZ SNRL
  • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby konkursów ofert
  • archiwizację przetwarzanych danych rozliczeniowych
  • przygotowywanie dodatkowych sprawozdań wewnętrznych dla świadczeniodawcy
  • doradztwo w zakresie optymalizacji wykonania kontraktu.

Zastanawiasz się czy możesz nam zaufać i powierzyć nam swoje pieniądze? Zdecydowanie tak!

Rozliczamy kontrakty z NFZ na kwotę niemal 5 000 000 PLN w skali roku!

Dotychczas rozliczyliśmy łącznie kontrakty z NFZ na blisko 26 000 000 PLN!

Przygotowanie ofert dla NFZ

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala oferować Państwu pomoc przy przygotowaniu oferty dla NFZ odpowiadającej na konkurs ofert ogoszony przez NFZ. Dołożymy wszelkich starań żeby oferta jak również wszystkie załczniki w wersji elektronicznej i papierowej były wykonane według zasad wyznaczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stworzymy kopię oferty na płycie CD/DVD oraz w wersji papierowej.

Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Przygotowaliśmy juz 180 ofert dla NFZ!

Z czego odrzuconych z przyczyn formalnych zostało 0!

Formy współpracy

Dla Państwa wygody stworzyliśmy dwie formy współpracy.

Stała umowa na usługę rozliczeń

Podstawową formą jest podpisanie stałej umowy na usługę rozliczeń z NFZ, w której mają państwo gwarancję terminowego rozliczenia co miesiąc. Formę takiej współpracy proponujemy tym Państwu, którzy już nigdy więcej nie mają ochoty na comiesiczną gehennę rozliczenia z NFZ. W ramach tej formy współpracy możemy wyróżnić kilka zakresów usług. Podstawową, a jednocześnie najtańszą opcją jest prowadzenie przez nas wyłącznie procesu rozliczenia z NFZ. W tym przypadku obowąizkiem świadczeniodawcy jest terminowe i poprawne uzupenianie bazy danych wykonanych świadczeń, natomiast my przekażemy dane do NFZ w odpowiedniej formie. Możliwe jest również rozszerzenie zakresu usług o przejęcie przez nas całości zarządzania bazą danych pacjentów i usług. W takim przypadku jedynym obowiązkiem świadczeniodawcy jest dostarczenie do nas odpowiednio wypełnionych formularzy, zgodnie z zaproponowanym przez nas wzorem. Przekazanie formularzy może odbywać się drogą elektroniczną lub w postaci papierowej osobiście, w siedzibie świadczeniodawcy lub za pośrednictwem poczty.

Doraźna pomoc przy rozliczeniach

Drugą formą współpracy jest doraźna pomoc przy rozliczaniu z NFZ. Kierujemy ją do tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z możliwości rozliczenia ich placówki czy gabinetu jednorazowo bądź sporadycznie np., z powodu urlopu bądź nawału innych obowiązków. W ramach pomocy doraźnej oferujemy te same usługi co w przypadku stałej współpracy na tych samych zasadach za wyjątkiem dostępu do części naszej strony przeznaczonej dla stałych Klientów.

Zależy nam bardzo na zadowoleniu naszych klientów, dlatego oferujemy możliwość zdalnego połączenia się z Państwa komputerem w pracy lub w domu. Zaletą takiego połączenia jest szybka reakcja z naszej strony w przypadku rozliczeń jak również problemów z oprogramowaniem. Jeśli zdecydują się Państwo na samodzielne uzupełnianie swojej bazy pacjentów, wystarczy po skoczonej pracy telefon do nas a my zajmiemy się natychmiast rozliczaniem.